Bescherming

De pakketten zijn oversized en beschermd Alle onderdelen kunnen minimaal één keer worden geruild en in de originele verpakking worden geretourneerd, de maximale termijn voor het retourneren van het object is 15 dagen. Bij overschrijding van deze termijn kan enkel de garantie voor fabricagefouten niet geclaimd worden bij Orusbijoux.